Liburuklik »

Filtros actuales:
 Materia:  Igual Euskera Dialectos Gipuzkoa.

Añadir filtros:
 | 
Resultados por ítem:

Fecha publicaciónTítuloAutor(es)
1884Euskal-festak Donostian = Juegos florales euskaros en San Sebastián : 1883 / [organizados por el Consistorio de Juegos Florales de San Sebastián].Consistorio de Juegos Florales (Donostia-San Sebastián)
1858Cristau doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera, euscarazco platica edo doctriñetan partituric / José Ignacio de Guerrico, mutiloaco beneficiaduac eguiña.Mendizábal (Tolosa), imp.
1925Xabier'tar Pranzisko Deunaren bizitz laburra / Schurhammer'tar Jorke'k alemanez egiña ; eta Kepler jaunaren 24 irudiz apaindua ; Oña'n Jakintz-ikasle Jesulagunak euskeratu dute.Kepler, R. E, il.
1847Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia : ceñetan jarritzen diraden arguiro beraren asieratic orain-arte dagozquion barri gogoangarriac / eguin eta zucendu cebana Juan Ignacio de Iztueta.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1846Urteco igande guztietaraco platicac edo itzaldiac : Nafarroan, Elcano deritzan errian / Joaquín Lizarragac compondu eta predicatuac.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1928Itzaldiak : boskarren sala / Itzaldi oek Euskal-Esnaleo'k eratu zituan.Euskal Esnalea.
1909Kristabaren ikasbidea / Klaudio Fleuri abade jaunak argitara atera zuanetik Ubillos-ko Fray Juan Antoniok euskerara itzulia.Ubillos, Juan Antonio (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.
1917Giza-soña / Olabide'tarr Erraimun.López (Tolosa), imp.
1905Azaroco illa eta animen bederatziurrena / José Coll-ec gaztelaniaz arguitaratu ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Muguerza (Tolosa), imp.
1922Ipuiyak / Elurmendi'k euskeratuak.Intzagarai, Ramón de, trad.

 

 
 
    ©2011 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco